اخبار, دسته‌بندی نشده, وبلاگ

۱۱ دقیقه سخنرانی متفاوت رهبر انقلاب در روزهای شیوع کرونا

در این مطلب آمده است:

پنجشنبه هفته گذشته( ۸ اســفندماه)، با شیوع بیماری اخیری که کشور را درگیر خود کرده است، رهبر انقلاب در مقابل دوربین قرار گرفته و پیامی کوتاه صادر کردند. دکتر مرندی کــه آن روز در محضر رهبر انقلاب حضور داشت، این ماجرا را چنین روایت می کند:« وقتی صبح پنجشنبه خدمت رهبر انقلاب رسیدم، ایشان به من فرمودند که قبل از هر کاری اول بیا به دفتــر کارم برویم، من می‌خواهم یک پیامــی را خطاب به پزشکان بدهم. من به همراه ایشان به دفتر کارشان رفتیم و دوربین هم حاضر و آماده بود و همانطور که همه دیدند این پیام در محل کارشان منتشر شد.»

رهبر انقلاب در آن پیام چنین فرمودند:« بنده می خواهم صمیمانــه تشــکر کنــم از پزشــکان و پرســتاران و مجموعه دست اندرکاران پزشــکی در مواجهه و مبارزه ی با این بیماری‌ای که  در کشور به وجود آمده؛ همچنین تشکر کنم از وزارت بهداشت و درمان و مجموعه همکاران آقای وزیر بهداشت در این مجموعه به خاطر تلاش هایی که می کنند و زحمتی که می کشند.» ۹۸/۱۲/۸

پنج روز بعد (۱۳ اسفند)، رهبر انقلاب به رسم هرساله، به مناسبت روز درختکاری، دو اصله نهال میوه غرس کردند. اما برخلاف سالهای قبل، که محتوای بیانات ایشان بعد از کاشت نهال، مرتبط با مناسبت آن روز و اهمیت مسأله محیط زیست بود، تنها به بیان یک جمله در این باره اکتفا کرده و مجددا به موضوع اتفاق جاری کشور، یعنی بیماری موسوم به کرونا پرداختند. بیانات رهبر انقلاب گرچه در مجموع یازده دقیقه بیشــتر نبود، اما درس ها و نکته های فراوانی داشت که در این مجال کوتاه، به چند محور آن اشاره می شود:

اول: قدردانی از کادر درمانی و خانواده آنها 

گرچه رهبر انقلاب همانطور که اشاره شد، هفته گذشته صرفا برای خدا قوت به عوامل درمانی کشور، پیامی تصویری منتشر کردند، اما به سبب مجاهدت شبانه روزی این قشر در دوهفته اخیر، مجددا بر خود فرض دانستند که از آنها تشکر کنند. این صفت، گرچه مبتنی بر معارف دینی و اسلامی اســت، اما اصلی مدیریتی نیز هست. تشکر از کار کارکنان و قدر دانســتن زحمات آنان، حتما انگیزه آنان را برای خدمت بیشتر، دو صد چندان می کند، مخصوصا آنکه بدانند بالاترین مقام دینی و سیاسی کشــور، فعالیت آنان را قدر دانسته و به آن لقب «جهاد فی سبیل الله» داده است: « پزشکان، پرستاران، بقیه عوامل حقیقتا در حال جهاد فی سبیل الله هستند؛ این کار درمانی که امروز این ها می کنند جهاد فی ســبیل الله اســت و ارزش خیلی بالایی دارد. لازم می دانم از خانواده های این عزیزان هم تشکر کنم – همسرانشان،  فرزندانشان و پدر مادرهایشان که تحمل می کنند این سختی را- بعضی از این عزیزان روزها، شب های متوالی به منازل خودشان سر نمی زنند و مشغول کار هستند، کار شبانه روزی در واقع می کنند، خانواده ها تحمل می کنند، صبر می کنند، از آنها هم من عمیقا متشکرم.»

دوم: احترام و پیروی از نظر کارشناسی متخصصان 

مشی رهبر انقلاب در تمام این سال ها، مشــورت و بهره بردن از نظر کارشناســی متخصصان بوده اســت، آنچنان کــه در ماجرای طرح ســهمیه بندی بنزین نیز رهبر انقلاب تصمیم گیری درباره نحوه و چگونگی اجــرای آن را منوط به جمع بنــدی نظرات متخصصان و ســران ســه قوه کرده بودند. دکتر مرندی نیز درباره  تبعیت رهبر انقلاب از نظر تخصصی پزشکان چنین می گوید:« هر نظر و تشخیصی را که گروه پزشــکی خدمت رهبــر انقلاب ارائه می کنند، همیشــه دوست دارند توضیحش را هم بشــنوند. به این دلیل که بعضی مواقع ممکن اســت تداخلی با بعضی از وظایف مذهبی ایشان ایجاد کند. اگر توضیح ما برایشان قانع کننده باشــد که اغلب هست؛ هیچوقت مخالفت نمی کنند.

واقعا بعد از سال ها توفیق به عنوان مسئول تیم پزشکی ایشــان یادم نمی آید که حتی یک مورد را هم مخالفت کرده باشند. همیشــه مطالبی را که ما خدمتشــان ارائه می کردیم مورد پذیرش ایشــان بوده اســت.» در این ماجرای اخیر نیز رهبر انقلاب بار دیگر از همیــن منطق پیروی کرده و فرمودند: « یک درخواســت این است که از توصیه ها و دســتورالعمل های مجموعه های مسئول تخطی نکنند…یقینــا هر چیزی که کمک کند به سلامت جامعه و عدم شــیوع این بیماری، یک حسنه اســت؛ در نقطه ی مقابل هر چیزی که کمک کند به شیوع این بیماری یک سیئه است. خداوند متعال ما را موظف کرده که نسبت به سلامت خودمان ، سلامت دیگران و سلامت مردم، احساس مسئولیت کنیم.»

سوم: توسل و استمداد از خداوند

معمولا در مسائل مســتحدثه، دو گرایش متحجرانه و متجددانه وجود دارد که در ماجرای شیوع بیماری اخیر نیز نمود داشت: دسته ای که اساسا برای توصیه های طبی و پزشکی محلی از اعراب قائل نیستند و به شیوه های غیرمرسوم عمل می کنند، و دسته ای دیگر که برای حل بیماری اخیر، عامل معنویت و توسل و استمداد از خداوند را به ســخره گرفته و آن را بی فایده معنا کردند. درحالی که منطق «عقلانیت ناب اسلامی»، نه این است و نه آن. در منطق اسلامی، گرچه پیروی از نظر متخصصین امر، نه تنها امری عقلایی، که حتی شرعی است( بنا به قاعده  کلما حکم به العقل حکم به الشرع) اما این به معنای نادیده گرفتن عاملیت اراده  خداوند و استمداد از او، رفع بلا و موانع نیست. همچنان که « قرآن کریم به ما دستور می دهد: قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ؛ در یک جای دیگر: وَ أَنِیبُوا إِلی‌ رَبِّکُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ؛ در یک جای دیگر: وَاذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً؛ و موارد متعددی در قرآن هست که ما را دستور می دهند در مقابل حوادث گوناگون -فرق نمی کند، چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث گوناگون دیگری که پیش می آید برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمان- دست توسل بلند کنیم به خدای متعال و از خداوند متعال بخواهیم.»

تلازم این دو موضوع، یعنی « عقلانیت و معنویت»، آنچنان که در شماره های پیشین خط حزب الله آمد، از نظر رهبر انقلاب، دو جزء اصلی « مکتب امام خمینی(ره)» محسوب می شود.

چهارم: بهره گرفتن از ظرفیت های کشور برای حل مشکل مردم در حوادث و بحران ها

یکی از مهمترین عوامل برای پیشــبرد امــور و حل بحران، استفاده از همه ظرفیت های موجود و بسیج سراســری استعدادهای مادی و انسانی است. رهبر انقلاب نیز به تمامی نهادهای زیرمجموعه ی خود چنین دستور داده اند:« از همه دستگاه های کشــور تقاضا می کنیم و درخواست می کنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشــت که در این زمینه در صف مقدم قرار دارد، همکاری کنند و همه  امکانات را در اختیار آن ها بگذارند. ما البته از نیروهای مسلح و دستگاه هایی که مرتبط با دفتر ما هستند هم خواسته ایم که آنها هم در این زمینه همه امکاناتشان را در اختیار مردم قرار بدهند.»

پنجم: تبدیل تهدید به فرصت 

خدا رحمــت کند ســردار محبوب ایــران، حاج قاســم ســلیمانی را، در یکی از سخنرانی های خود چنین می گفت: « من با تجربه این را می گویم که میزان فرصتی که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیست. اما شرط آن این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.» در مواجهه با مشکل ها نیز همواره دو جور آدم وجود دارد:« یک جور آدم هست که وقتی با مشکل مواجه می شود احساس مسئولیت مضاعف پیدا می کند، جوشــش غیرت پیدا می کند. وقتی می بیند مشکل پیش آمد انگیزه ی او  مضاعف می شود، احساس مسئولیتش مضاعف می شود، احساس می کند تحرک بیشتری باید انجام بدهد، وارد میدان بشود. یک جور آدم هم هست که وقتی با مشکل مواجه شد دچار یأس و ترس و منفی بافی و “نمی شود” و “نمی توانیم” و “چکار کنیم” و این چیزها می شود.» نگاه اول، نگاه تبدیل تهدید به فرصت است و دومی بالعکس. بی تردید آن نگاهی که گره گشا است و حلال مشکلات، نگاه فرصت محور است.

«از این حوادث در کشور پیش می آید. البته من نمی خواهم مسئله را خیلی کوچک بگیرم اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله را. یک قضیه ای پیش امده  – یک مدتی است که انشاءالله خیلی طولانی نخواهد بود- این برای کشور وجود خواهد داشت، تجربیاتی که ما در این زمینه به دست می آوریم و بعد هم رخت برمی بندد و می رود. فعالیتی که مردم می کنند، دستگاه ها می کنند و در واقع یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام می گیرد، این می تواند یک دستاورد باشد. اگر این دستاوردها را داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل می شود به نعمت، تهدید تبدیل می شود به فرصت.»

روزهای پایانی سال است و گرچه کشــور دامن گیر این «ویروس منحوس» شده است، اما یقینا با این نســخه رهبر انقلاب، می توان بر این مشکل هم غلبه کرد و فصل جدیدی از داستان جذاب و پرماجرای مردمان عصر انقلاب اسلامی را آغاز کرد. انشاءالله.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *