با سلام

راهکارهای تماس با ما به شرح زیر است:

شماره تلفن مرکز نشر هاجر    ۰۲۵۳۱۰۱۵

  • فروشگاه : داخلی ۱

  • پشتیبانی فنی سایت : داخلی ۳

  • روابط عمومی : داخلی ۷

  • دفتر مدیر : داخلی ۸

  • امور محتوایی : داخلی ۴

  • امور اجرایی : داخلی ۵

  • امور مالی : داخلی ۶

ارتباط با مدیر محتوایی                 research@hajarpub.ir

ارتباط با فروشگاه                        store@hajarpub.ir

ارتباط با روابط عمومی                info@hajarpub.ir

آدرس: قم، خیابان معلم مجتمع ناشران طبقه اول واحد ۱۱۴
کدپستی: ۳۷۱۵۶۹۹۸۶۶

علاوه بر این، می توانید فرم زیر را تکمیل کرده و ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود مطلع سازید.