گزاش تصویری عملکرد مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران با همکاری مرکز نشر هاجر

به گزارش روابط عمومی مرکز نشر هاجر،مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تهران در روز یکشنبه23 اردیبهشت...

ادامه مطلب