مدیرعامل مرکز نشر هاجر در پیامی درگذشت فررند معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران را به وی تسلیت گفت.

مدیرعامل مرکز نشر هاجر در پیامی درگذشت اندوهناک فررند معاون امور حوزه‌های علمیه خواهران را به وی تسل...

ادامه مطلب