تازه های نشر زن و خانواده

در آمدی بر مولفه های نظام اخلاقی قرآن

تأمل در آموزه‌های قرآنی به منظور پاسخگویی به پرسش‎ها وشبهاتِ پیرامون اخلاق و بسترسازی برای تدوین نظام اخلاقی قرآن‌بنیان از نمونه‌های ژرف-اندیشی در مطالعات دینی، فریضه الهی (توبه: ۱۲۲) و جهاد در راه خدا است (عنکبوت: ۶۹). پژوهش پیش رو مبتنی بر این فرضیه است که تنها با اتکا به قرآن و مبانی و معیارهای وحیانی، امکان تدوین نظام اخلاقی برتر و کارآمد وجود دارد. می‎توان در پرتو آموزه‌های قرآنی، مبانی، اهداف، اصول و روش تربیت اخلاقی را استخراج کرد و از رهگذر نظام اخلاقی قرآن، فرایندِ تربیت و تکامل اخلاقی و پیش‌نیازهای نظری حیات اخلاقی را فراهم آورد. در این پژوهش، بازشناسی مؤلفه‌های اساسی نظام اخلاقی قرآن‌ مورد توجه قرار گرفته است.
نویسنده این کتاب سیدعلی‌اکبر حسینی رامندی می باشد و توسط انتشارات پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به چاپ رسیده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *