تازه های نشر زن و خانواده

بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت

به همت گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی کتاب بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت براساس آموزه های قرآن با تأکید بر کنش های اجتماعی نوشته دکتر سیدعلی نقی ایازی منتشر شد.
چکیده کتاب:
رشد و تعالی انسان ها و  طی کردن مسیر کمال ، نیازی مسلم برای جوامع شمرده می شود .این مهم با طراحی ، تدوین و عملیاتی کردن الگوی مناسب محقق خواهد شد.در این میان ،یکی از متغیرهای تأثیرگذار کنش های اجتماعی است.از این رو، الگوی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآنی، با تأکید بر کنش های اجتماعی مورد کاوش قرار گرفته ،ابعاد و مختصات کنش و شاخص های آن بررسی شده است.
التفات و توجه به اسلامیت در طراحی الگو از بنیادی ترین مولفه ها مد نظر بوده؛لذا تبیین ابعاد و شاخص های پیشرفت بر اساس تعالیم قرآن، هدف اصلی است .شناسایی عوامل موثر بر کنش اجتماعی و انواع آن در فرایند پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلام و استخراج آسیب ها در فضای کنش از دیگر اهداف بوده است.
روش تحقیق در این پژوهش کیفی بوده و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای استقرائی، صورت گرفته است . آنچه خلاقیت و اتقان کار را در این زمینه تضمین می کند ، احاطه پژوهشگر به دو دانش تفسیراجماعی آیات وحی و جامعه شناسی پیشرفت است،در این میان گرایش تفسیر اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
منطبق با کاربرد این روش ، گردآوری داده ها، از میان آیات مرتبط با الگوی پیشرفت و متغیر کنش اجتماعی ،انجام شد. کد گذاری های اولیه و ثانویه و تحلیل آن بر داده ها صورت گرفت و نهایتا نتیجه ماخوذ از مراحل یاد شده منجر به توسعه مفهومی پیشرفت مبتنی بر متغیر کنش اجتماعی و الگوی مبتنی بر آن را فراهم ساخت.
کنش های ماخوذ از کتاب وحی در فرایند پیشرفت به شش نوع تقسیم شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *