تازه های نشر زن و خانواده

مسئله ‌شناسی فرهنگی: روش ‌های مسئله شناسی و تحولات اولویت ‌های مسئله ‌ای مردم

مسئله شناسی شرط بقا و تداوم حیات است. نظام اجتماعی یا ارگانیسم زنده‌ای که به مسائل خود واقف نباشد شانسی برای حیات ندارد، شناخت درست مسئله، بسان طرح مناسب، بیش از نیمی از حل مسئله است. روش‌های مختلف شناخت مسئله هر یک با هدف اطمینان بخشی نسبت به شناخت مسائل ارائه شده‌اند. این اثر شرحی است بر اهمیت مسئله‌شناسی در حوزه‌ی فرهنگ همراه معرفی روش‌های شناخت مسائل فرهنگی و بیان ضعف‌ها و قوت‌های این روش‌ها همراه با مثال‌های

ملموس و عینی از مسائل فرهنگی.

اين كتاب توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *