معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: مردم ایران با حضور در راهپیمایی‌ها و انتخابات دشمن را ناامید کرده‌اند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مردم ایران با حضور خود در راهپیمایی ها، انتخابات و مشار...

ادامه مطلب