آئین نکوداشت بانوی مبارز و تراز انقلاب اسلامی و رونمایی ازکتاب قصه مهتاب در ساری

آئین نکوداشت بانوی مبارز و تراز انقلاب اسلامی «سیده خدیجه مستعدی عربانی» مادر شهید «فرید صمدایی»...

ادامه مطلب