تازه های نشر زن و خانواده

عقل عاشقانه، عشق عاقلانه: راهنمایی برای انتخاب همسر

تاب عقل عاشقانه، عشق عاقلانه: راهنمایی برای انتخاب همسر نوشته ساناز صالحی توسط انتشارات سروشگان در سال 1399 منتشر شده است.

در مقدمه کتاب درباره این کتاب چنین امده است:

ازدواج یکی از مهم ترین تصمیم ها و به عبارتی شاید مهم ترین تصمیمی است که هر فرد ممکن است در زندگی خود بگیرد و از این رو باید کاملاً آگاهانه و عاقلانه باشد. یک ازدواج موفق می تواند فرد را از نظر اجتماعی، عاطفی، جنسی، جسمی و ذهنی و حتی مذهبی به کمال برساند و برعکس یک ازدواج ناموفق می تواند هم به فرد و هم به خانواده ی او و هم به طرف مقابل و هم به خانواده ی طرف مقابل از لحاظ تمامی جنبه های اشاره شده به شدت آسیب برساند و برای همین است که می گوییم ازدواج نکردن بهتر است تا ازدواج نامناسب کردن.
اینجانب طی جلسات مشاوره ی پیش از ازدواج که با مراجعانم داشته ام به خوبی دریافته ام که ازدواج یش از هر چیز آگاهی در مورد خود فرد، آگاهی در مورد جهان پیرامون و از همه مهم تر آگاهی در مورد انتخاب همسر است. و به عنوان یک رسالت انسانی همواره سعی کرده ام که به جهت آگاهی بخشی به جوانان مرز و بومم کوشا باشم به همین دلیل جلسات متعددی را به صورت گروهی برای جوانان و هم چنین نوجوانان و خانواده ها برگزار کردم ولی چون افراد محدودی می-توانستند به صورت حضوری در این جلسات حضور داشته باشند ذوق و شوق من برای آگاهی بخشی بیشتر ارضاء نگردیده است لذا بر آن شدم که از طریق نوشتن نگارش پیش رو جامعه را مخاطب خود قرار دهم بنابراین بیش از هرچیزی دغدغه ی من در این اثر آگاهی بخشی است. قطعاً برای پی بردن به کنه هر مطلبی دستار بیش تری مورد نیاز است. مضاف بر این در امر مشاوره حتماً بایستی خود فرد در جلسات مشاوره حضور داشته باشد. لذا اثر حاضر نوشته¬ای است در جهت بهتر زیستن و بهتر انتخاب کردن.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *