تازه های نشر زن و خانواده

عزت نفس در تربیت اخلاقی

هدف این تحقیق “تبیین نقش و جایگاه عزت نفس در تربیت اخلاقی” است. عزت نفس در تربیت اخلاقی دو ساحت اخلاق بندگی و اجتماعی نقش آشکاری دارد. احساس ارزشمندی موجب انگیزش فرد در جهت کسب فضائل و زدودن رذائل اخلاقی است. اهداف این تحقیق، تبیین نقش عزت نفس در تربیت اخلاقی، تبیین جایگاه عزت نفس در قرآن و روایات، مبانی، اصول و روش‌ های تربیت اخلاقی است. علاوه بر این با توجه به نقش عزت نفس در تربیت و رشد اخلاقی، عوامل و موانع عزت نفس، با تأکید بر بعد معنوی و اخلاقی تبیین شده و راهکارهایی جهت افزایش عزت نفس، در فضای تربیت اخلاقی ارائه شده است. تبیین نقش و جایگاه عزت نفس در تربیت اخلاقی موجب می شود دست اندرکاران تربیت اخلاقی با توجه به اهمیت عزت نفس در تربیت اخلاقی، راهکارهایی جهت افزایش عزت نفس متربیانشان به کار بندند، همچنین در برخی شیوه ‌های ناکارآمد تربیتی، که موجب کاهش عزت نفس می شود، بازنگری کنند.

این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ‌ای، در پنج فصل تدوین شده است؛
فصل اول به بیان کلیات و مؤلفه ‌های عزت نفس در اسلام و روان‌ شناسی پرداخته، با تحلیل معنایی عزت نفس نشان داده است که عزت نفس نسبت به اصطلاح حرمت خود مناسبتر است.
فصل دوم جایگاه عزت نفس در قرآن، روایات، مبانی، اصول و روش‌ های تربیت اخلاقی
و فصل سوم عوامل شناختی، عاطفی و رفتاری افزایش عز ت نفس
و فصل چهارم موانع عزت نفس را در دو بخش برون ‌فردی (خانوادگی و اجتماعی) و درون فردی (روانشناختی و جسمانی) بیان کرده است.
فصل پنجم راهکارهای افزایش عزت نفس در فضای مشاوره و تربیت اخلاقی را با توجه به آیات و روایات و تکنیک ‌های مشاوره و روان درمانی تبیین نموده است. بر اساس یافته ‌ها عزت نفس با رویکرد اسلامی نقش به سزایی در انگیزش فرد به سوی تلاش اخلاقی دارد و خداوند منشأ تمامی توانمندی ‌ها و ارزشمندی ‌های آدمی است از این رو، توجه به توانمندی ‌ها و ارزشمندی ‌های اعطایی از جانب خدا، موجب عزت نفس شده، اما آفاتی چون عجب، غرور، غفلت و خودپسندی را به همراه ندارد. در بسیاری از آیات و روایات توانمندی مادی و معنوی آدمی و ارزشمندی ‌های ذاتی و اکتسابی مؤمنین ارائه شده است تا مؤمنین با شناخت و توجه به آنها احساس ارزشمندی کنند. مربیان اخلاق می توانند با تلفیق راهکارهای اسلامی و روانشناختی عزت نفس متربی را تقویت می ‌کنند، و متربی را از آفات فقدان عزت نفس و آفات تقویت عزت نفس با رویکرد روانشناختی سکولار مصون کنند.

اين كتاب توسط انتشارات خلق به چاپ رسيده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *