تازه های نشر زن و خانواده

زیست نامه مادر امام رضا (ع):باز پژوهی روایات مربوط به «اروی»، مادر امام رضا (ع)

این کتاب در پـی پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش است که مادر امام رضا(ع) کیست و به لحاظ شخصی و شخصیتی چـه ویژگیهایـی دارد. از نظـر روشـی، تلاش نگارنـده بـر ایـن بوده اسـت کـه بـه روش توصیفـی و تحلیلـی بـدون تأ کیـد، تمرکـز و تعصـب بـر مشهودات و بـا اسـتفاده از منابـع متقدم و پس از ارزیابی های سندی و دلالی و در مواردی پس از حل تعارضات روایات و گزارش های تاریخی به حقیقت نزدیک شده و تصویری واقعی تر از شحصیت مادر امام رضا(ع) ارائه دهد.

نویسنده این کتاب ناهید طیبی می باشد که توسط انتشارات به نشر به چاپ رسیده است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *