تازه های نشر زن و خانواده

تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت؛ خانواده و فضای مجازی در دستورکار نمایندگان

تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت؛ خانواده و فضای مجازی در دستورکار نمایندگان

تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت ؛ خانواده و فضای مجازی در دستورکار نمایندگان

تشکیل ۲ کمیسیون جدید در دستورکار نمایندگان در جلسات علنی هفته جاری قرار دارد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس هفته جاری در روزهای یکشنبه و چهارشنبه (12 و 15 مرداد) جلسه علنی دارد که موارد ذیل در دستورکار نمایندگان در جلسات علنی است.

*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (ارجاع از جلسه علنی)

*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399کل کشور

*گزارش کمیسیون فرهنگی: لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان اعاده‌شده از شورای نگهبان

ــ انتخاب دو نفر از نمایندگان به‌عنوان ناظر در هیئت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت (موضوع بند (5) ماده (1) قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مصوب 1373.6.20

ــ انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان ناظر در هیئت امناء مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (موضوع تبصره ماده ( 7) اساسنامه مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب 1370.10.08)

ــ انتخاب دو نفر از نمایندگان به‌عنوان عضو در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند (3) ماده (1) قانون نحوه اجرای اصل (175) قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 1360.07.01

ــ انتخاب دو نفر از نمایندگان به‌عنوان عضو در کمیسیون احزاب موضوع بند (5) ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 1359.08.08

ــ انتخاب یک نفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی معادن موضوع تبصره (6) ماده (10) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 190.08.22

ــ انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی صنایع دریایی کشور (موضوع جزء (8) بند «الف» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب 1393.06.15

ــ انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی استاندارد (موضوع جزء (5) بند «ب ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئتها مصوب 1393.06.15

ــ انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی فناوری اطلاعات (موضوع جزء (1) بند «الف» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب 1393.06.15

ــ انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به‌عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد (موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08)

ــ انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری (موضوع جزء (4) بند «الف» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب  1393.06.15)

ــ انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون فرهنگی به‌عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر (موضوع بند (8) ماده (19) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394.01.23

ــ انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی فضایی (موضوع جزء (2) بند «الف» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب 1393.06.15

ــ انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار (موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب  1393.06.15

ــ انتخاب سه نماینده از اعضای کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی (موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب 1393.06.15

ــ انتخاب یک نماینده از اعضای کمیسیون اجتماعی به‌عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع جزء (5) بند “الف” ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08

ــ انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن به‌عنوان عضو در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موضوع تبصره (3) ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01

ــ انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیونهای اجتماعی و آموزش، تحقیقات و فناوری به‌عنوان ناظر در هیئت عالی گزینش (موضوع بند( 4) ماده (4) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374.06.14

ــ انتخاب یک نفر از نمایندگان با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به‌عنوان ناظر در شورای فقهی (موضوع ماده (16) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395.12.21

ــ انتخاب دو نماینده به‌عنوان ناظر در هیئت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی (موضوع بند (5) ماده (39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386.11.08

ــ انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان ناظر شورای اقتصاد (جزء (2) بند «ب» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب 1393.06.15)

ــ انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون اجتماعی به‌عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (موضوع بند (16) ماده (3) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب مورخ 189.02.22

ــ انتخاب سه نفر از نمایندگان به‌عنوان عضو در شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع بند (14) ماده (41) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386.11.08

ــ انتخاب دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی به‌عنوان عضو در شورای‌عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت (موضوع جزء (17) بند “ب” ماده 63 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391.10.02 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ــ انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی بیمه سلامت کشور (موضوع تبصره (3) ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه در اصلاح بند (12) ماده (3) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.08.03

ــ انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی بیمه (موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب 1393.06.15

ــ انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و کمیسیون اجتماعی (هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی (موضوع بند (10) ماده (6) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب 1396.08.24)

ــ انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات (هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی  (موضوع جزء (12) بند «ب» ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395.11.10)

**همچنین بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده (در اجرای ماده (40) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) و بررسی تقاضای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون فضای مجازی (در اجرای ماده (40) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) نیز در دستورکار نمایندگان در جلسات علنی پارلمان در هفته جاری قرار دارد.

انتهای پیام/+

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *