اخبار, زن و خانواده

ساختارهای مختلف با زن برای فرزندآوری همراهی نمی‌کنند

صبح امروز سومین روز از رویداد «الگوی سوم زن» در خانهٔ اندیشه‌ورزان و با موضوع جمعیت و الگوی سوم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز نشرهاجر ،دکتر صفوراسادات امین جواهری پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین، صبح امروز در سومین روز از رویداد «الگوی سوم زن» که در خانهٔ اندیشه‌ورزان برگزار شد، در خصوص جمعیت و الگوی سوم، گفت: «امروز ما دچار بحران جمعیت هستیم. افزایش و کاهش جمعیت از یک حدی بحران تلقی می‌شود. هرگونه خارج شدن از تعادل جمعیت چه در خصوص پیری یا موالید بحران محسوب می‌شود.».
وی با بیان اینکه پیری جمعیت امنیت روانی و اجتماعی یک جامعه را به چالش می‌کشد، عنوان کرد «پیری جمعیت زمانی آثار سوء خود را مشخص می‌کند که دیگر نمی‌شود آن را جبران کرد. الگوی سوم می‌تواند در خصوص مسألهٔ جمعیت راهبردی باشد. بحث موالید جمعیت از یک نظر به زن مربوط است. گفتمان جمعیت در نگاه الگوی سوم زن نمی‌تواند ذیل گفتمان شرقی یا غربی برود. چرا که در نگاه شرقی زن به حاشیه رفته و در نگاه غربی از او سوءاستفاده می شود.».
این پژوهشگر حوزهٔ اجتماعی با بیان اینکه حل بحران جمعیت نباید برای زن اجباری شود، بلکه باید مطلوب او باشد، عنوان کرد: «فرزندآوری برای زن باید پایگاه اجتماعی داشته باشد و برای او حاشیه‌ای نباشد. ساحت‌های وجودی زن برای فرزندآوری آمادگی کامل دارد. در خصوص افزایش جمعیت از نظر منطقی عنصر اصلی نگاه اجباری باید از زن برداشته شود. فرزندآوری مطلوب و دلخواه زن است. آنچه فرمایشی و دستوری باشد در بهترین حالت هیچ اثری در موفقیت ندارد. وقتی زن در موقعیتی قرار گیرد که فرزندآوری دلخواه او نباشد باید آن شرایط بررسی و برطرف شود. زیرا انتخاب زن نیست که فرزند نداشته باشد.».
جواهری ادامه داد: «متأسفانه امروزه از نظر هویتی فرزندآوری برای زنان امری عارضی و حاشیه‌ای شده است. در حالی که هویت اصلی زن در فرزندآوری است. ویژگی خاص فرزندآوری در وجودبخشی است که فراتر از قاعدهٔ زوجیت است. زن به همان میزان که می‌تواند به انسان وجود دهد به پدیده‌های دیگر هم می‌تواند وجود دهد. متاسفأنه امروزه ساختارهای مختلف با زن همراهی نمی‌کنند که او به هویت اصلی خود یعنی فرزندآوری بپردازد. مشکل پیری جمعیت به تبع نگاه هویتی به زن حل‌ می‌شود. در الگوی سوم زنان باید با ویژگی هویت‌بخشی خود ارتباط بگیرند.».

این پژوهشگر اجتماعی بیان کرد: «فرزندآوری هنر، مجاهدت و وظیفهٔ زن است که از نظر جسمانی و روحانی ابزار آن را دارد. فهم ما از وظیفه، هنر و جهاد زن در این زمینه بسیار اشتباه است. در الگوی سوم اگر همهٔ این موارد را کنار استعدادها و آفرینش زن قرار دهیم به همان میزان پیشرفت و رشد انسان را داریم که این همان جهاد زن محسوب می‌شود.».

وی با بیان اینکه خداوند برای ما یک نقشهٔ وجودی کشیده که اگر طبق آن عمل کنیم جهاد است، گفت «افزایش جمعیت باید مطالبهٔ زن باشد، زن باید شرایط محیطی را برای بروز استعدادهای خود که فرزندآوری است طلب کند. زن توسعه‌دهنده است و‌ وجودبخشی در معنای عام دارد. مادری اعم از وجودبخشی است. زن وجودبخش آفریده شده است. در این میدان باید فرزندآوری مطالبه زن باشد. زن خالق نفس است و نان‌آور نیست. وقتی زن وجودبخشی را تجربه کند به توسعهٔ آن تمایل بیشتری پیدا می کند. اما ساختارها به او اجازه نمی‌دهد که این وجودبخشی را توسعه دهد. پروژهٔ تربیت به معنای ربوبیت هم وجودبخشی است که در ساحت زن به صورت ویژه وجود دارد. بین مادر پنج‌فرزندی و مادر یک‌فرزندی در بعد مدیریت تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود به میزانی که زن وجودبخشی کند به همان میزان به معنای واقعی کلمه پیشرفت دارد.».

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *