۴۰درصد از سربازانی که آموزش مهارت زندگی دیده‌اند به ازدواج ترغیب شده‌اند / تاکید تندگویان بر مهارت آموزی در آموزش و پرورش

جلسه ۷۴۸ شورای فرهنگی عمومی در ادامه بحث و بررسی پیرامون جمعیت با حضور دکتر صالحی وزیر -فرهنگ و ارشا...

ادامه مطلب