رییس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم: هر رأی در صندوق انتخابات فرصتی برای رشد و توسعه کشور است

رییس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم گفت:هر رأی فرصتی برای تغییر و رشد و توسعه کشور بود...

ادامه مطلب