در آیین بزرگداشت مطرح شد؛ «امین الرعایا» الگویی برای ادبیات و هنر انقلاب اسلامی در حوزه کودک و نوجوان است

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنر انقلابی متکی بر خواست و اراده الهی برای ایجاد ...

ادامه مطلب