در حال نمایش یک نتیجه

سنابرق: گزیده گفتارها و گفتگوهای روشنگرانه اساتید برای تحلیل فتنه ۱۳۸۸ – دفتر اول

12,000 تومان
این مجموعه، گزیده گفتارها و گفتگوهای روشنگرانه اساتید و شخصیت های فکری، فرهنگی و سیاسی در تحلیل فتنه ۸۸ است