در حال نمایش یک نتیجه

گفتاری در باب صبر

36,000 تومان
کتابِ گفتاری در باب صبر مشتمل بر پنج نوبت از جلسات مسجد کرامت است که بنابر اسناد ساواک از تاریخ ۲/۱۱/۱۳۵۲ آغاز شده است.