در حال نمایش یک نتیجه

صدای فاطمی فدک

25,200 تومان
متن کامل خطبه حضرت زهرا (س) در ماجرای فدک و ترجمه فارسی آن در صفحات رو به روی هم، هدف نویسنده از تألیف کتاب است. این متن برای اولین بار با ۲۲ سند ارائه شده که با ۱۷ نسخه مقابله گردیده است.