در حال نمایش یک نتیجه

نقش سیاسی عدی بن حاتم در تاریخ اسلام

7,200 تومان
کتاب حاضر، پژوهشی است که در آن مؤلف بر آن است تا با نگاهی مقایسه ای به رخدادهای دوران زندگی عدی بن حاتم، زوایای پیدا و پنهان زندگی و موضع گیری های سیاسی وی در دوران های مختلف را بنمایاند.