در حال نمایش یک نتیجه

کلیدهای کشف و پرورش استعداد در کودکان

185,250 تومان
با توجه به اینکه در عنوان این کتاب استعداد یک کلمه کلیدی است، جای ان دارد که قبل از بررسی چگونگی پرورش استعداد، این کلمه را توضیح دهیم. استعداد در این کتاب به معنای سقف، محدوده، گستره، بهترین بخش وجود فرزندمان در هر مهارت، توانایی، ویژگی و شخصیتی که دارد، است. این سقف ترکیبی است از انچه به طور بیولوژیکی به ارث برده ایم (کروموزوم ها و ژن ها که گاهی " طبیعت " نامیده می شود) و انگیزه شخصی (گرایش یا علاقه به یک دستاورد یا ویژگی)؛ البته عامل انگیزه ممکن است کاملا حاصل ترکیب وراثت و محیط باشد اما چنان اهمیتی دارد که به طور جداگانه به ان می پردازیم.