در حال نمایش یک نتیجه

مبانی نظری و روش شناسی مقیاس های دینداری

55,000 تومان
در کتاب مبانی نظری و روش شناسی مقیاس های دینداری، رویکردهای متفاوت به دین و کارکردهای مختلف آن بررسی و