در حال نمایش یک نتیجه

بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی از منظر غزالی و ملامهدی نراقی

51,200 تومان
اخلاق و تربیت اخلاقی همواره مورد توجه اندیشمندان و علمای مختلف در سراسر جهان بوده است . این کتاب به تبیین وجوه اشتراک و افتراق دو متفکر بزرگ اسلامی ابوحامد غزالی و ملامهدی نراقی در زمینه مبانی تربیت اخلاقی پرداخته است .