نمایش 1–12 از 92 نتیجه

فرازهای رسا: زیبایی های بلاغی جملات در آیات قرآن از دیدگاه تفسیر المیزان

18,900 تومان
کتاب فرازهای رسا؛ در چهار فصل، نگاه علامه طباطبایی را به بلاغت جملات در آیات قرآن بر اساس تفسیر المیزان و تاثیر بخش های مختلف آن را در معنا و مفهوم آیات بررسی می کند.

درمان حرام خواری: راهکارهای قرآنی و روایی

83,300 تومان
کتاب درمان حرام خواری: راهکارهای قرآنی و روایی؛ ابتدا به معرفی مصادیق و ریشه های حرام خواری می پردازد و سپس راه کارهای قرآنی و روایی درمان حرام خواری از منظر قرآن و روایات را توضیح می دهد.

روش های پاسخ به شبهات در قرآن و روایات

14,000 تومان
در کتاب  روش های پاسخ به شبهات در قرآن و روایات؛ شیوه های پاسخگویی به شبهات در قرآن و روایات (مناظره، خطابه، روش های غیرتنبیهی و تنبیهی) ارائه شده است و مثالهایی از رفتارهای انبیا و ائمه در موقعیت های مختلف برای درک بهتر آورده شده است.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در تعالی فرهنگی

46,750 تومان
کتاب نقش امر به معروف و نهی از منکر در تعالی فرهنگی؛ به نقش امر به معروف و نهی از منکر در تعالی فرهنگ اجتماع از دیدگاه آیات و روایات در بخش های مختلف جامعه مانند خانواده، تعلیم و تربیت، اقتصاد، سیاست و اجتماع بپردازد، و آسیب بخش های مختلف را در این زمینه شناخته و در مورد هر کدام از آنها راهکار مناسب ارائه دهد.

امنیت بانوان از دیدگاه آیات و روایات

35,700 تومان
کتاب امنیت بانوان از دیدگاه آیات و روایات؛ عوامل و موانع موجود بر سر امنیت بانوان را مطرح کرده، سپس راهکارهایی در این زمینه ارائه کرده و در جهت برقراری امنیت اجتماعی وظایف جامعه را مشخص کرده است.