نمایش دادن همه 6 نتیجه

فمنیسم؛ راه یا بی راه؟!: کشف دوباره خواست خدا برای آزادی زنان

1,710 تومان
خانم دایانا پاسنو یک اخلاقگرای آمریکایی است که از رسیدن امواج گوناگون فمینیسم به آمریکا نگران است.او با سکولا ریزه

زن در چالش فکری تشیع و تبشیر

49,500 تومان
پاسخ به شبهات مبشران مسیحی درباره جایگاه حقوق زن در تشیع

سوسیالیسم

15,000 تومان
ماکس وبر در این کتاب کوشیده تصویری از سوسیالیسم پیش روی شنوندگان خود بگذارد و جالب اینکه چنان هوشمندانه سخن گفته است که هیچ کس نمی توانسته به او وصله محافظه کاری یا راست گرایی افراطی و هر جانبداری کورکورانه از یک مرام مسلک بچسباند.

تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

3,060 تومان
کتاب تفاوت دیه زن و مرد، ضمن بیان آراء و نظرات فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه، ادله و مستندات آنان را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

فمینیسم در ترازوی نقد – جلد دوم: دروغ هایی که زنان باور می کنند و حقایقی که آنان را آزاد می سازد

40,500 تومان
۴۰ دروغ رایج در غرب که باور آنها به زندگی فردی و اجتماعی زنان آسیب می رساند، در کتابی با

فمینیسم در ترازوی نقد – جلد هفتم: تاثیر فمینیسم بر دختران در غرب

11,500 تومان
اندیشمندان غربی کتابهای متعددی نقد فمنیسم نگاشته اند که ترجمه آنها، جامعه ما را با آثار مخرب این جریان بیشتر