فمنیسم؛ راه یا بی راه؟!: کشف دوباره خواست خدا برای آزادی زنان

قیمت اصلی 1,900 تومان بود.قیمت فعلی 1,710 تومان است.
خانم دایانا پاسنو یک اخلاقگرای آمریکایی است که از رسیدن امواج گوناگون فمینیسم به آمریکا نگران است.او با سکولا ریزه

زن در چالش فکری تشیع و تبشیر

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,500 تومان است.
پاسخ به شبهات مبشران مسیحی درباره جایگاه حقوق زن در تشیع

سوسیالیسم

15,000 تومان
ماکس وبر در این کتاب کوشیده تصویری از سوسیالیسم پیش روی شنوندگان خود بگذارد و جالب اینکه چنان هوشمندانه سخن گفته است که هیچ کس نمی توانسته به او وصله محافظه کاری یا راست گرایی افراطی و هر جانبداری کورکورانه از یک مرام مسلک بچسباند.

تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

قیمت اصلی 3,400 تومان بود.قیمت فعلی 3,060 تومان است.
کتاب تفاوت دیه زن و مرد، ضمن بیان آراء و نظرات فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه، ادله و مستندات آنان را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

فمینیسم در ترازوی نقد – جلد دوم: دروغ هایی که زنان باور می کنند و حقایقی که آنان را آزاد می سازد

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,500 تومان است.
۴۰ دروغ رایج در غرب که باور آنها به زندگی فردی و اجتماعی زنان آسیب می رساند، در کتابی با

فمینیسم در ترازوی نقد – جلد هفتم: تاثیر فمینیسم بر دختران در غرب

11,500 تومان
اندیشمندان غربی کتابهای متعددی نقد فمنیسم نگاشته اند که ترجمه آنها، جامعه ما را با آثار مخرب این جریان بیشتر