سالنامه فرهنگ مقاومت ۱۳۹۹

24,000 تومان
محتوای سالنامه فرهنگ مقاومت ۱۳۹۹ ۱- فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) ۲- بیانیه گام دوم انقلاب حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی ۳- بیانات ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی در مناسبت های مختلف ۴- نمودار بیانات ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی ۵- تصاویر رهبران و فرماندهان جبهه مقاومت