از افغانستان تا لندنستان

قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 153,000 تومان است.
خاطرات جاسوس دستگاه اطلاعاتی فرانسه در شبکۀ تکفیری‌های اروپا در دهۀ 1990 میلادی. عمر الناصری (ابوامام المغربی)، جوانی اهل مغرب

مقایسه تطبیقی رجعت در اسلام،مسیحیت و یهود

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,400 تومان است.
یکی از مشترکات اعتقادی نزد همه مسلمین ظهور منجی از نسل پیامبرﷺ در آخرالزمان است که برای برپایی عدل و قسط و نابودی ظلم و جور قیام می‌کند.

زن در یهودیت

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 187,000 تومان است.
کتاب زن در یهودیت؛ زن را در شریعت و آئین یهودیت از نظرهای مختلف از جمله عبادات، پوشش، ازدواج و تشکیل خانواده، نقش های دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... مورد بررسی قرار می دهد.

قرآن و کتاب مقدس (مقایسه ساختار و محتوا)

قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 221,000 تومان است.
کتاب قرآن و کتاب مقدس (مقایسه ساختار و محتوا) قرآن را به عنوان متن مقدس مسلمانان با آنچه که یهود و مسیح متون مقدس خود می پندارند در دو سطح ساختاری (مفهوم شناسی، الهام و خطا ناپذیری، تاریخ، حجیت) و محتوایی (خداشناسی، نظریه آفرینش، وحی و نبوت شناسی، رستاخیز، ادبیات تشریعی و اخلاقی) مقایسه کرده است