مقایسه تطبیقی رجعت در اسلام،مسیحیت و یهود

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,400 تومان است.
یکی از مشترکات اعتقادی نزد همه مسلمین ظهور منجی از نسل پیامبرﷺ در آخرالزمان است که برای برپایی عدل و قسط و نابودی ظلم و جور قیام می‌کند.

درسواره انتقادی با آشنایی با مسیحیت

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

قرآن و کتاب مقدس (مقایسه ساختار و محتوا)

قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 221,000 تومان است.
کتاب قرآن و کتاب مقدس (مقایسه ساختار و محتوا) قرآن را به عنوان متن مقدس مسلمانان با آنچه که یهود و مسیح متون مقدس خود می پندارند در دو سطح ساختاری (مفهوم شناسی، الهام و خطا ناپذیری، تاریخ، حجیت) و محتوایی (خداشناسی، نظریه آفرینش، وحی و نبوت شناسی، رستاخیز، ادبیات تشریعی و اخلاقی) مقایسه کرده است