زن ، زندگی ، آزادی

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 58,500 تومان است.
روایتی شنیدنی در دل اغتشاشات #دانشگاه تریبون آزاد شروع شده بود و ما دیر رسیدیم. پنج، شش نفری هم صحبت

گفتمان تجدد

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.
در این تحقیق تلاش و کوشش بر محور یک سؤال کلید ی رقم می خورد و آن اینکه: حقیقت و هویت تجدد چیست؟ حضور و جغرافیای این هویت مدرن کدام مرزها را در نوردیده است؟ در واقع فهم ماهیت سیّال و رو به رشد آن، نیازمند کاویدن مدرنیته در زمینه های فوق بوده و لذا محورها و موضوعاتی که به ترتیب، آورده شده همچون: پازل هایی است که درصدد ترسیم مدرنیته به صورت یک گفتمان واحد و نظام هماهنگ است. هرچند وصول و حصول به این جامعیت، آرمانی است که به سختی ممکن است اما در عین حال تلاش شده است تا حدودی به این جامعیت نزدیک شود.

نگاهی به سند 2030 و مسائل فرهنگی ایران

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,000 تومان است.
مسائل فرهنگی جامعه ایران در پنج ساله اخیر را مورد نظر و بررسی قرار می دهد و حاصل نشست ها، مصاحبه ها و صحبت هایی است که در این مدت در قالب گفتگو انجام شده است.

آزادی در اسلام

قیمت اصلی 28,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,800 تومان است.
کالبد شکافی مفهوم آزادی در اسلام و اندیشه ی مدرن