در حال نمایش 2 نتیجه

مرگ و جاودانگی از دیدگاه مولوی

قیمت اصلی 289,000 تومان بود.قیمت فعلی 260,100 تومان است.
ابدیت پیشینه‌ای به بلندای تاریخ دارد. موضوع آشنایی آدمی با پدیدە مرگ همواره انیس و همزاد فکر بشر بوده و در همه

فلسفه وجود از دیدگاه سهروردی اشراق

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
این کتاب به فلسفۀ وجود از دیدگاه سهرودی می پردازد