در حال نمایش 3 نتیجه

بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.
کتاب حاضر، حاوی یک مقدمه و پنج بخش است. بخش پنجم کتاب بخش اصلی آن است و حدود نیمی از

راز رسانه دفتر دوم

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,000 تومان است.
کتاب «راز رسانه»، مجموعه گفتارها و گفت وگوهای نادر طالب زاده، گامی است در جهت تبیین مبانی نظری و بایدهای

راز رسانه(دفتر اول)

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,500 تومان است.
کتاب «راز رسانه»، مجموعه گفتارها و گفت وگوهای نادر طالب زاده، گامی است در جهت تبیین مبانی نظری و بایدهای