در حال نمایش یک نتیجه

مهر و ماه: رساله ای در باب حقوق اجتماعی و مکارم اخلاقی

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 168,000 تومان است.
از پیامبر (ص)و علی(ع)در روایات تعبیر به «مهر و ماه» نیز شده و «شمس و قمر»ی که در قرآن آمده،