نمایش یک نتیجه

درمان حرام خواری: راهکارهای قرآنی و روایی

83,300 تومان
کتاب درمان حرام خواری: راهکارهای قرآنی و روایی؛ ابتدا به معرفی مصادیق و ریشه های حرام خواری می پردازد و سپس راه کارهای قرآنی و روایی درمان حرام خواری از منظر قرآن و روایات را توضیح می دهد.