نمایش یک نتیجه

کمک های اولیه زندگی معتادان

30,000 تومان
در کتاب کمک های اولیه زندگی معتادان، شما یاد می‌گیرید که باید کمک‌های مالی به عزیزتان را متوقف کنید. تصور این امر برایتان ممکن است سخت باشد، اما یاد می‌گیرید که با فراهم کردن پول، سرپناه، اتومبیل، غذا و سایر چیزها، نمی‌گذارید او احساس کند که مسئول تصمیماتش خودش است.