نمایش دادن همه 2 نتیجه

کلیدهای زندگی

9,000 تومان
کتاب حاضر متن سخنان استاد رفیعی در برنامه سمت خداست که پس از ویرایش به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب جلد دوم مجموعه معارف قرآنی روایی است که شامل گفتارهای یازدهم تا بیست و چهارم ایشان می باشد.