در حال نمایش یک نتیجه

در قلمرو اندیشه امام موسی صدر ۳: رهیافت های اقتصادی در اسلام (گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر)

قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.
جدایی اصل عدالت اقتصادی و اجتماعی از ایدئولوژی اسلامی، که خود گوشه ای از فاجعه جدایی عقیده از شریعت است