نمایش یک نتیجه

بر مدار حرم: زندگی و خاطرات شهید مدافع حرم مرتضی کریمی شالی

9,000 تومان
کتاب «بر مدار حرم» در سه فصل به زندگی و خاطرات شهید مرتضی کریمی شالی می پردازد. در این کتاب