نمایش یک نتیجه

جایگاه ارتکاز در اصول و فقه امامیه

24,000 تومان
این کتاب با بهره گیری از منابع علمی به کارکردها و گستره ارتکاز و ارتباط آن با سیره و عرف می پردازد.