نمایش یک نتیجه

چه طبعی دارید؟

14,400 تومان
صفرا (گرم و خشک) دم (گرم و تر) بلغم (سرد و تر) سودا (سرد و خشک)