نمایش دادن همه 2 نتیجه

گلوله های داغ (سفرنامه اربعین)

16,000 تومان
کتاب حاضر، شامل خرده روایت های طلبه ای است که با خواهرزاده ناتوان ذهنی اش همسفر راه کربلا می شود

از این ستون به آن ستون

10,000 تومان
نویسندۀ این اثر، زائری است که حاصل تجربه های تلخ و شیرین و غریب و آشنای خود را از چندین