در حال نمایش 11 نتیجه

الهیات جنسیتی

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500 تومان است.
یکی از حوزه های تخصصی که نیاز به ایجاد آن، به جهات گوناگون، از جمله گسترش شبهات در این عرصه احساس می شود، الهیات جنسیتی است.

حاکمیت حجاب و عفاف: بررسی فقهی و حقوقی

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 148,500 تومان است.
این کتاب در سه فصل ساماندهی شده است. فصل اول تلاش می کند با مفهوم شناسی اصطلاحات در این پژوهش، جایگاه هر اصطلاح را در نظام فقهی ـ حقوقی اسلام و ارتباط آن با حکومت اسلامی را مشخص نماید. همچنین در این بخش با موضوع شناسی مسأله، به این امر توجه شده است که حیطه مسؤولیت حکومت در حوزه حجاب و عفاف تا کجاست.

حقوق زن و خانواده

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.
خانواده قدیمی ترین و مهم ترین گروه اجتماعی، واحد بنیادین جامعه وکانون اصلی رشد و تعالی انسان است. زن و مرد بر اساس قواعد حقوقی و با رعایت احکام اخلاقی، این نهاد را تشکیل می دهند، از روی مودت و رحمت در این کانون آرامش می گیرند، نسل فردا و آینده سازان در این محیط زاده می شوند و توسط پدر ومادر با همکاری دولت و جامعه پرورش می یابند. عقیده، آرمان، اخلاق، تربیت و حقوق در کنار هم و به صورت هم عرض و هم زمان این مجموعه را سامان می دهند، از قداست آن پاسداری می کنند ودر استواری روابط خانوادگی تلاش می نمایند. امروز برخی دیدگاه ها بر حق انتخاب زن و یا مرد در نوع روابط جنسی و آزادی آن تأکید می ورزند، این دیدگاه ها خانواده را در حد یک نهاد عرفی و قراردادی تنزل می دهند. نتیجه قدم نهادن در این گونه دیدگاه ها آزادی روابط جنسی، مشروعیت همخانگی، همجنس بازی و روسپیگری خواهد بود. با توجه به این آزادی است که گفته شده است لیبرال های امروزی خانواده را «ارتجاعی» می دانند. دلیل ن نیز روشن است؛ زیرا خانواده با بسیاری از این آزادی ها در تنافی است.

حقوق خانواده؛ چالش ها و راهکارها

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 114,000 تومان است.
کتاب گفتگوی گروهی از پژوهشگران داخل و خارج کشور پیرامون مباحثی از حقوق خانواده می باشد.

نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,250 تومان است.
نشوز به معنی امتناع از عمل به وظایف همسری موضوع دو آیه قرآن کریم است. اختصاص آیاتی از قرآن کریم به نشوز زوجین نشان دهنده اهمیت موضوع و اهتمام قرآن کریم به تبیین مسائل خانواده و تنظیم حقوق و وظایف همسری است. تشدید اختلافات خانوادگی و آمار رو به تزاید آن در محاکم قضائی، مسئله نشوز را در کانون توجه قرار داده و مسائل جدیدی را فرا روی ما قرار داده است.این کتاب مفهوم نشوز، شرایط، مصادیق، موانع و آثار مدنی، قضائی، و جزائی آن را از منظر فقه و حقوق مورد مطالعه قرار داده است و روش های پیشگیری از آن را بررسی می نماید.

جایگاه زنان در پیشرفت جامعه: در برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,250 تومان است.
هدف کتاب حاضر، تمهید و تبیین نقش زنان در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران است. مبانی، مفروضه ها، پیشفرض های اسلامی و ایرانی تعیین کننده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد؛ لذا در این کتاب، نقش زنان در توسعه بر مبنای نگرش اسلامی و فمنیستی از حیث نظری مورد بررسی قرار گرفته و سپس نقش زنان به صورت عملیاتی در جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی شده است.

دانشنامه فاطمی علیها السلام (دوره شش جلدی)

قیمت اصلی 1,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,377,500 تومان است.
دانشنامه ی فاطمی (س)، دائرةالمعارفی است«ساختار موضوعی» شش جلدی و مشتمل بر یکصدوهفده مدخل کلان در دو بخش عمده: 1. تبیین زندگانی، سیره و تعالیم حضرت فاطمه زهرا(س) ( به مثابه ی الگوی عینی زن مسلمان) 2. تحلیل علمی نظری مباحث مربوط به حرمت و حقوق زن، هویت و منزلت نهاد خانواده، با استناد به منابع اندیشه ی دینی و توجه به آرای جدید و نظرها و نیازهای معاصر.

حقوق کودک

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 148,500 تومان است.
نوشتار حاضر در راستای پاسخ به یکی از دغدغه های مهم در موضوع کودکان که از چه حقوقی برخوردار است و سازوکار مناسب، از نظر مقررات، برای حمایت از این حقوق و برقراری آنها کدام است، تنظیم شده است و همچنین تلاش دارد به بحث مهم و حساس حقوق کودک را از منظر حقوق اسلام، اسناد بین المللی، حقوق موضوعه ایران و حقوق برخی کشورها بررسی کند.

قصاص مرد در برابر زن (با نگاهی به فلسفه تفاوت ها)

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,500 تومان است.
در بخش نخست این کتاب به مفاهیم و موارد تفاوت بین زن و مرد در حقوق جزایی اسلامی و فلسفه آن توجه می شود؛ در بخش دوم، مجازات جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی زن از سوی مرد و مباحث پیرامونی آن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و در بخش سوم به بررسی و تحلیل شبهات مطرح درباره این موضوع پرداخته می شود.

حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,250 تومان است.
حقوق فردی از جمله حقوق فردی زن در موسع ترین تعبیر، به آزادی ها، توانایی ها، مصونیت ها و مطالباتی گفته می شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد، لازم و ضروری می شمرد و آنها را تضمین می کند؛ بدین سان که قانون اساسی بسیاری از آنها را به عنوان حقوق ملت در برابر دولت می شناسد و دولت را به اجرای آن ملزم و مکلف می کند. چنین نگرشی به حقوق، ریشه در اعتقاد به ارزش و شخصیت فرد و ماهیت دولت دارد. به موجب این اعتقاد، انسان ذاتاً دارای کرامت و حق است. هریک از انسان ها اگرچه در پایین ترین طبقات اجتماع و پست ترین شرایط زندگی کنند، از حقوق و امتیازاتی برخوردارند. از طرف دیگر، قدرت حکومت ناشی از افراد مردم است و درنتیجه دولت نمی تواند به آن حقوق تجاوز کند و آنها را نادیده بگیرد.

زن و خانواده

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,250 تومان است.
با توجه به اهمیت خانواده، امروزه بخشی از حقوق موضوعه، به مباحث مربوط به روابط بین زوجین، طلاق، نکاح و انحلال آن، نفقه، اشتغال زوجه، فرزندخواندگی، بلوغ دختران، شهادت زن، تعدد زوجات، حق حبس زوجه، قصاص و دیه زن، و... اختصاص یافته است.