نمایش یک نتیجه

داستان رویانا

54,000 تومان
تاریخ شفاهی دکتر سعید کاظمی آشتیانی در پژوهشگاه رویان این کتاب، خاطرات ناب و منتشر نشده از روند شکل گیری پژوهشگاهی را روایت می کند که موفق به درمان ناباروری و سلول درمانی و شبیه سازی شد.