نمایش دادن همه 3 نتیجه

قانون پوشش در دانشگاه های جهان

90,000 تومان
کتاب حاضر، ثمره ی تحقیق چندین ماهه ای است که تحت عنوان قوانین پوشش در دانشگاه های جهان آماده اشده

درسنامه احکام مقدماتی ۲

62,900 تومان
در کتاب درسنامه احکام مقدماتی؛ در دو جلد سعی شده است تا با زبانی ساده، روشن و دور از اصطلاحات پیچیده فقهی  و استفاده از مولفه های دیداری و تصاویر آموزشی، با ره گیری از منابع دست اول و معتبر به بیان احکام بپردازد.

درسنامه احکام مقدماتی ۱

62,900 تومان
در کتاب درسنامه احکام مقدماتی؛ در دو جلد سعی شده است تا با زبانی ساده، روشن و دور از اصطلاحات پیچیده فقهی  و استفاده از مولفه های دیداری و تصاویر آموزشی، با ره گیری از منابع دست اول و معتبر به بیان احکام بپردازد.