نمایش یک نتیجه

الهدی: احکام زنان در قرآن

69,700 تومان
در کتاب الهدی: احکام زنان در قرآن؛ آیات مربوط به زنان از جنبه فقهی گردآوری شده و با استفاده از روایات و برخی تفاسیر، به توضیح و تبیین آنها پرداخته شده و ضمن بیان مسائل فقهی مربوطه، مسائل ضروری مرتبط نیز مطرح شده است.