نمایش یک نتیجه

ولایت فقیه: حدود، اختیارات و وظایف

3,600 تومان
فصل نخست کتاب به تعریف مفاهیم و الفاظی چون دموکراسی، ولایت، ولایت فقیه، ولایت انتصابی و ولی فقیه اختصاص دارد.