در حال نمایش یک نتیجه

هویت و نقش های جنسیتی (مجموعه مقالات)

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 54,000 تومان است.
این کتاب با هدف تبیین ضرورت تفکیک نقش های جنسیتی و تبیین رابطه میان نقش جنسیتی و ویژگی های تکوینی