در حال نمایش یک نتیجه

این هوش دست یافتنی: راهکارهای تقویت هوش هیجانی

9,000 تومان
عامل اصلی موفقیت در زندگی شخصی، هوش هیجانی، انواع هیجان ها و کارکردهای مثبت هیجان از جمله مباحث ذکر شده