در حال نمایش 3 نتیجه

زن و برابری: مبانی فلسفی حقوق و تکالیف زن در اسلام

قیمت اصلی 34,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,200 تومان است.
کتاب زن و برابری به بررسی مبانی فلسفی حقوق و تکالیف زن در اسلام می پردازد تا بتواند پاسخ گوی بخشی از نیازهای فکری و نظری زن مسلمان در دنیای کنونی باشد.

زن در اسلام (علاسوند)

قیمت اصلی 86,000 تومان بود.قیمت فعلی 73,100 تومان است.
کتاب زن در اسلام تمامی مسائل مربوط به زنان را چه در بخش فردی و چه در بخش خانوادگی و اجتماعی به صورت کامل تبیین می کند.

میثاق مهر و ماه: مهارت های ایجاد نگرش توحیدی به پیوند همسری

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 126,000 تومان است.
کتاب حاضر به دنبال استخراج و تبیین طرح اندام وار و به هم پیوسته قرآن کریم و روایات اسلامی در