در حال نمایش یک نتیجه

نگرش سیستمی به اشتغال زنان

قیمت اصلی 18,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,200 تومان است.
موضوع اشتغال بانوان دارای ابعاد مختلف است که نوشتار حاضر در صدد است با توجه به اهمیت این موضوع در